Alexander Reznik

Candidate’s Degree in History, Associate Research Fellow

Сontact: reznik07@comparativestudies.ru

Research Interest

Political History of the USSR, history of Socialism, Bolshevism  and Trotskyism, historical anthropology

Education

2014

Saint Petersburg Institute of History of the Russian

2012

European University at Saint Petersburg

2009

Perm State University

Work Experience

2012  till now

Center for Comparative History and Political Studies

2012 – 2016

Department of Russian Modern History

Publications (selected)

2017

Trotsky i tovarischi. Levaya oppozitsiya i politicheskaya kul'tura RKP (b), 1923-1924 gody. SPb: Izdatelstvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2017.

2016

L.D. Trotsky: pro et contra, antologiya. Saint Petersburg: Rossiyskaya khristianskaya gumanitarnaya akademiya, 2016. 

2016

Lev Trotskii as the Mirror of the Russian Revolution // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2016. Vol. 17, No 1. P. 181–191.

2014

“Konfliktovat I kontolirovat: k izucheniyupraktik politicheskoi borbyoppozitsii  RKP(b) in 1923-1924”, Vestnik PermskogoUniversiteta. Seria “Istoria” 24, 1 (2014): 175-185

2013

“Byt ili ne byt, Lev Trotskii, politika i kultura v 1920-e gg.” Neprikosnovenny zapas, 90 (2013): 88-106

2013

“Sotsial'nii Protest i Politicheskaya Bor'ba v Bol'shevistskoy Partii v 1923-1924 gg.” In Puti Rossii. Istorizatsiya Sotsial'nogo Opyta, 324-332. Moskva: Novoyeliteraturnoyeobozreniye, 2013

2012

“Pravda, voobrazhenie i vlast: politicheskoekartografirovanievnutripartiinoii oppozitsii 1923 goda”. The NEP Era: Soviet Russia 1921-19286 (2012): 27–53

2012

“Rabochiye i 'Rabochaya Demokratiya': Bor'ba v RKP(b) Na Rubezhe 1923-1924 Godov.”In Konstruiruya “Sovetskoye”? Doklady Nauchnoy Konferentsii Studentov i Aspirantov, Sankt-Peterburg, 14-15 Aprelya 2011 Goda, 36–52. Bulletin. DHIM 6 (Moskva:  ROSSPEN, 2012)

2011

“Oppozitsia 1923 goda v RKP(b) pomaterialam Perm.” Vestnik Permskogo Universiteta. Seria “Istoria” 2 (2011): 109–119

Сonferences (selected)

2016

European University at St. Petersburg, 10-nd annual “Exhibit of Academic Achievements”

2015

Cambridge University, BASEES Convention 

2014

European University at St. Petersburg, 8-nd annual “Exhibit of Academic Achievements”

2014

Center for Comparative History and Political Studies, Perm,International Conference “Friends, Comrades and Officials: Political Practices of Friendship, Factionism and Partyism in the pre-Stalinist USSR”

2014

Kazan Federal University, Seminar “Care: between public and private”

2013

Boston, USA, 45-nd Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies Convention

2013

Center for Comparative History and Political Studies,  Projects of Modernity: Constructing ‘Soviet’ in European Perspective

2013

University of East Anglia(Norwich, UK), XXXIX Conference of the BASEES Study Group of the Russian Revolution